Zarząd

Krzysztof Kołodziejczak
Prezes
Jacek Kunka
Wiceprezes
Maciej Janaszewski
Skarbnik
Ireneusz Pańczyk
Sekretarz