Historia

W 1990 roku na terenie Łodzi działało ok. 50 ośrodków szkolenia kierowców. Niedługi czas później jako właściciele autonomicznych autoszkół dostrzegliśmy potrzebę zrzeszenia się i podjęcia wspólnych inicjatyw na rzecz podniesienia jakości kształcenia przyszłych kierowców. Na pierwsze nieformalne spotkania zapraszaliśmy przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego (sprawujących nadzór nad łódzkimi OSK), prawników, ubezpieczycieli oraz dealerów samochodowych. W latach 1991 -1992 w spotkaniach brało udział ok. 150 OSK, nie tylko z Łodzi, lecz także ze Zgierza i Pabianic. W momencie powstania WORD-ów pojawiło się wiele problemów, które zmusiły nas do zarejestrowania naszego – do tej pory niemającego  charakteru formalnego – zrzeszenia w sądzie. Na mocy dokumentu z dn. 23.04.1992 r. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców AUTOS uzyskało status prawny. Jego bezpośrednimi założycielami byli:

1. Krzysztof Kołodziejczak
2. Zygmunt Wota
3. Jerzy Wiśniewski

Pierwszym prezesem został Krzysztof Kołodziejczak. We wspomnianych latach Stowarzyszenie AUTOS inicjowało spotkania z przedstawicielami WOR-u Łódź, Urzędu Wojewódzkiego (Ireną Koper, Zdzisławem Melonem), w siedzibie LOKU i PKS-u. Ponadto braliśmy aktywny udział w pracach Łódzkiego Oddziału BRD nad ulepszeniem organizacji ruchu drogowego w Łodzi i podniesieniem jego bezpieczeństwa. Co więcej, poczynając od lat 90. Stowarzyszenie AUTOS organizowało cykliczne imprezy z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Bezpieczna droga dla dzieci”, których głównymi adresatami były łódzkie domy dziecka. W kolejnych latach prezesami Stowarzyszenia AUTOS byli:

1. Dariusz Lenart,
2. Zbigniew Popławski  
3. Andrzej Fiałkowski. 

Wszyscy brali udział w tworzeniu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. W tym samym okresie łódzkie środowisko OSK zostało podzielone (wiązało się to nieodłącznie z powstaniem drugiego stowarzyszenia OSK, gdzie prezesurę objął Marek Pałys).

Po latach owocnej działalności w 2007 roku większość członków Stowarzyszenia AUTOS przeszło do Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z siedzibą w Koszalinie. Tym samym w Stowarzyszeniu AUTOS pozostała garstka pasjonatów. Prezesem ponownie został wybrany Krzysztof Kołodziejczak.

Obecnie Stowarzyszenie AUTOS liczy 30 członków i wciąż organizuje spotkania m.in. z: reprezentantami łódzkiego WORD-u (kwestie dotyczące prawidłowego przebiegu państwowych egzaminów na prawo jazdy), z osobami z Zarządu Dróg i Transportu (prawidłowe oznakowanie dróg), z przedstawicielami Urzędu Miasta Łodzi prowadzącymi nadzór nad działalnością OSK (omawianie nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji OSK), dealerami samochodowymi. Ponadto Stowarzyszenie AUTOS jest organizatorem Łódzkich Mistrzostw Instruktorów, których laureaci biorą udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Instruktorów, gdzie zdobyli już kilka pucharów. Członkowie Stowarzyszenia AUTOS są inicjatorami licznych nieformalnych spotkań towarzyskich (wigilii, balu karnawałowego) dla właścicieli i pracowników łódzkich OSK.

1 marca 2018 roku, na Walnym zebraniu, jednogłośnie członkowie stowarzyszenia ( 34 osoby), podjęli uchwałę o wystąpieniu Stowarzyszenia AUTOS z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.